s

Onderwerpen archief alimentatienormen

Betaalt of ontvangt u kinderalimentatie?

Per 1 januari 2015 zijn er een aantal wijzigingen in werking getreden die grote invloed kunnen hebben op het bedrag aan alimentatie dat u betaalt of ontvangt.

Wellicht heeft u al gehoord dat de zogenaamde aftrekpost levensonderhoud kinderen is komen te vervallen. Dit was een belastingkorting waar u aanspraak op kon maken als u een bepaald minimum bedrag per kwartaal aan kosten voor uw kind besteedde (€ 416,– per kind per kwartaal). Dit was bijvoorbeeld het geval als u dit bedrag aan kinderalimentatie per maand betaalde (€ 138,67 per maand). Doordat deze aftrek verdwijnt betaalt u netto meer kinderalimentatie.

Een andere wijziging van ingrijpendere aard is op 18 november jl. bekend gemaakt en houdt in dat  de alleenstaande ouderkop  in mindering wordt gebracht op de behoefte van het kind. Wat dat betekent zal ik voor u toelichten:

Per 1 januari 2015 is de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting vervallen. Daarvoor in de plaats komt de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’. Dit betreft een tegemoetkoming van de overheid voor alleenstaande ouders die bedoeld is om mede te voorzien in de kosten van de kinderen die bij hen wonen. De ouders die recht hebben op kindgebonden budget hebben ook recht op de alleenstaande ouderkop die (net zoals het kindgebonden budget) inkomensafhankelijk is en maximaal € 3.050,– per jaar zal bedragen in 2015 en dus € 254,17 per maand. Door de werkgroep alimentatienormen is besloten dat de alleenstaande ouderkop, net zoals het kindgebonden budget, bij de berekening van kinderalimentatie in mindering zal worden gebracht op de behoefte van het kind. Dit is een grote verandering. De werkgroep gaat er dus vanuit dat de overheid voor een gedeelte de kosten van het kind gaat betalen waardoor de ouders (en met name de alimentatieplichtigen) minder of zelfs helemaal niets meer aanvullend bij hoeven dragen.

Een vreemd besluit, want  de voorheen geldende belastingkortingen en voordelen voor alleenstaande ouders werden niet in mindering gebracht op de behoefte van het kind, alhoewel de belastingdienst deze ouders daarmee in financieel opzicht ook tegemoet kwam.

Stel dat de behoefte van een kind in de oude situatie € 300,– per maand bedroeg en de verzorgend ouder ontvangt € 80,– per maand aan kindgebondenbudget en € 220,– per maand aan alleenstaande ouderkop, dan heeft dit tot gevolg dat het kind geen behoefte meer heeft aan een bijdrage van de alimentatieplichtige ouder. Die bijdrage zal dan op verzoek van de betalende ouder op nihil worden gesteld.

Dateert de vaststelling van de alimentatie in uw geval nog van de periode voor 1 april 2013? Dan zal nu de nieuwe rekenwijze van toepassing zijn. Deze is over het algemeen gunstiger voor degene die alimentatie moet betalen.

De genoemde wijzigingen zullen alleen verandering aanbrengen in uw situatie als u er zelf voor kiest om een herberekening te laten opstellen door een advocaat of u mogelijk bericht ontvangt van uw ex-partner waarin wordt aangegeven dat hij/zij kiest voor het laten opstellen van een herberekening. In beide gevallen is het hoe dan ook verstandig om een eigen advocaat te raadplegen.

Onze advocate Nancy Schepens is u graag van dienst. U kunt bij vragen gerust en geheel vrijblijvend contact met haar opnemen. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-23924949 of per e-mail via schepens@2180724130.ds222.danego.net