s

Onderwerpen archief belediging

Mediation in het strafrecht

Conflicten kunnen om allerlei redenen ontstaan en in sommige gevallen zelfs leiden tot strafbare feiten. Thans wordt er, sneller dan jaren geleden, aangifte gedaan bij de politie, waarna de dader strafrechtelijk wordt vervolgd:

– Hij duwde mij en dat deed zeer, dus ik ben mishandeld (strafbaar gesteld in artikel 300 van het wetboek van strafrecht)

– Hij schold mij uit, dus ik ben beledigd (strafbaar gesteld in artikel 266 van het wetboek van strafrecht)

– Hij heeft de ruit van mijn woning gebroken, dus is sprake van vernieling (strafbaar gesteld in artikel 350 van het wetboek van strafrecht)

Je kunt je afvragen: Is het altijd nodig en wenselijk om deze ‘daders’ strafrechtelijk te vervolgen? Of kan een goed gesprek tussen dader en slachtoffer het geschil beslechten?

In Amsterdam vond een experiment plaats waarbij in bepaalde strafzaken – die daarvoor geschikt waren bevonden, en waarin beide partijen daarmee instemden – geen vervolging plaatsvond, maar mediation (bemiddeling) werd ingezet. Dit heeft geleid tot goede resultaten.

Vandaar dat momenteel nagedacht wordt over het opzetten van een landelijke regeling om deze wijze van geschilbeslechting een plek te geven binnen het strafrecht.

Als zowel aangever als verdachte ermee instemmen en de zaak hiervoor geschikt is, kan dit traject een goede uitkomst bieden met voordelen voor beide partijen.

Er wordt namelijk gewerkt aan het herstel van het vertrouwen tussen partijen, een schadevergoeding voor het slachtoffer en excuses van de dader.

Een groot voordeel voor de verdachte: geen vervolging, geen berechting, geen straf en geen vermelding van een veroordeling op het strafblad!

Voor bijstand in strafzaken kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.